online web builder

VÄLKOMMEN

Företaget Polymetrix utför geodetisk inmätning för digitala kartor och
koordinatutsättning av bredbandsnät, tele- och elkablar.

Arbetsområdet är från Småland till Norrbotten.
Delägarna kommer alla från Telia och grundade företaget 2004.

De stora bitarna är inmätning av bredbandsnät mellan tätorter, plus även mycket inmätning av stadsnät.
Stora kunder är Relacom, Transtema och Eltel där man utför inmätning för dokumentation av
all rör- och kabelläggning och levererar resultatet till båda kundernas
dokumentationsavdelningar.
Även Stokab är en stor kund på framförallt koordinatutsättning.

En annan viktig målgrupp är el- och kraftföretag över hela landet, bl a Vattenfall.
Exempel på övriga större kunder är Netel, IP-Only, Frijo, Norrtälje Energi.

Företaget arbetar med certifierade instrument av senaste teknik som
kalibreras en gång per år: GPS-utrustning från Leica och Totalstationer från Trimble.

PolymetriX ab

info@polymetrix.se
Gundbyn 127
747 91 Alunda

Bengt-Olov Kyller

Email: bengt-olov@polymetrix.se
Phone: 0706-67 48 80

Stefan Holmström

Email: stefan@polymetrix.se
Phone: 0705-18 17 90